Ingekomen reacties i.v.m. Dorpsschouw op 4 juni 2002

(in volgorde van de route)

 • Middenweg

Het voetpad naast de Milandhof, vanaf de bloemist naar de ingang van de sporthal ligt ongelijk en er ontbreken tegels;

Bij hoek Middenweg-Korensloot oversteekplaats creëren.

 • Molenweg

Voetgangeroversteekplaats ter hoogte van Stoof ontbreekt;

De Molenweg ter hoogte van de speeltuin verbreden, omdat bezoekers van de Speeltuin

die hun auto langs de Molenweg parkeren het verkeer ophouden.

 • Willem Alexanderstraat 22

Trottoir loopt schuin af, zodat er geen rolstoel over kan;

 • Prinses Beatrixstraat nrs. 2-10

Boomwortels verdringen de trottoirtegels zodat je via de weg verder moet lopen;

Hoge verkeersdrempels, waardoor kinderen bijna uit hun fietsstoeltje wippen.

Dit geldt ook voor de Eikenlaan.

 • Kastanjelaan

Weg moet worden verhoogd omdat de auto’s nauwelijks de carport in kunnen rijden.

 • Korensloot

Bij T-splitsing Middenweg-Korensloot staan diverse vrachtauto’s geparkeerd, waardoor het uitrijden vanaf de Korensloot onoverzichtelijk is. In deze wijk wonen veel kleine kinderen die deze route naar school nemen.

 • Rondweg

Bij gewoon regenachtig weer staan hier grote plassen; dit is te voorkomen door regelmatig greppels te steken;

Er is te weinig straatverlichting;

Bij de T-splitsing met de Middenweg keren regelmatig vrachtauto’s en landbouwvoertuigen, waardoor de bermen vernield worden.

 • Eikenlaan, Clausstraat en hoek Populierenlaan

Bij regenachtig weer staan grote plassen op de weg en parkeerplaatsen. Water in sloten staat hoger dan de kolken.

 • Milandweg

oversteekplaats bij het voetbalveld SIVEO is zeer gevaarlijk;

dit geldt ook voor de oversteek bij tennisvereniging Miland;

De heg maakt de oversteek extra gevaarlijk omdat deze het uitzicht op de weg ontneemt. Hier zouden oversteekplaatsen moeten komen;

Ook voor auto’s die de Broeksloot afkomen en over de brug rechts- of linksafslaan is het uitzicht slecht.

 • Broeksloot

Bij uitrijden van Broeksloot naar brug Milandweg slecht zicht door rij coniferen.

 • Hoofdweg

De huidige snelheidsremmers missen hun doel, ze brengen eerder de weggebruiker in

gevaar, omdat de tegenliggers niet te zien zijn;

Er is geen zebrapad ter hoogte van de Voorhof en de kerk;

Het trottoir is op een aantal plaatsen levensgevaarlijk, zeker in het donker, omdat er op een aantal plaatsen tegels omhoog steken;

Het fietspad zit vol met kuilen en bulten;

Bermonderhoud zou wat vaker kunnen;

Na het schoffelen het onkruid opruimen in plaats van het te laten liggen zodat het weer gaat wortelen;

Het waterpeil wordt steeds verder verlaagd, waardoor vooral oude huizen erg verzakken. Suggestie: Om de huizen waterpeil stelselmatig hooghouden door het aanbrengen van dammen.

********