Ingekomen brieven, mails, telefoontjes e.d. van inwoners van Zegveld m.b.t. de Dorpsschouw  

Nr

Onderwerp

Indiener

Voorstel Dorpsplatform

1

Afzetmogelijkheid Boschsloot, hoeft geen parkeergelegenheid te zijn

Dhr. Zwijnenburg, Bosschsloot

Onderzoeken of afzetmogelijkheid ouderen die slecht ter been zijn te realiseren is.

Reactie gemeente (graag kort en bondig):

 

2

Situatie familie Beatrixstraat

Jan van Amerongen

Tijdens dorpsschouw situatie ter plaatse aanschouwen, daarna wethouder opdracht laten geven de zaak goed op te laten lossen.

Reactie gemeente (graag kort en bondig):

 

 

3

Onduidelijke en inconsequente voorrangsregeling. Voorbeelden:

Nieuwstraat-Molenweg, Korensloot (polderzijde), doodlopend stuk Elzenlaan uitkomend op Eikenlaan. Eikenlaan-Middenweg, etc.

Klaas van Elk

Dhr. van Elk wordt uitgenodigd om samen met ambtenaar e.e.a. te bespreken. Dorpsplatform wordt gemeld hoe de voortgang is.

Reactie gemeente (graag kort en bondig):

 

4

Voorrangssituatie Molenweg/Middenweg/Hoofdweg/ Milandweg. Komend vanaf Molenweg is onduidelijk of verkeer vanaf Middenweg al dan niet voorrang heeft

Mw. Veldhuizen, Julianalaan

Bezien wordt of beter de voorrangssituatie aangegeven kan worden. Op korte termijn reactie naar Dorpsplatform geven.

Reactie gemeente (graag kort en bondig):

 

5

Snelheid Hoofdweg. Auto’s gaan met grote snelheid over de weg, zowel binnen als buiten bebouwde kom. Politie neemt – ondanks telefoontjes - geen maatregelen. Ook landbouwvoertuigen rijden hard  en veroorzaken schade.

Gerrit en Laura Bergman

-          Politie wordt verzocht regelmatig snelheidscontroles te houden. Niet van kastje naar de muur! Na één jaar evaluatie opmaken van controles en resultaten hieruit.

Reactie gemeente (graag kort en bondig):

 

-          Adequate reactie geven op onderwerp landbouwvoertuigen.

Reactie gemeente (graag kort en bondig):

 

6

Nieuwe bestrating Hoofdweg veroorzaakt veel geluid, betonblokjes zijn nog niet aangebracht

Gerrit en Laura Bergman

De betonblokjes zijn inmiddels wel aangebracht. Gemeente geeft betrokken adequate reactie op geluidsoverlast. Dorpsplatform krijgt afschrift.

Reactie gemeente (graag kort en bondig):

 

7

Aantal malen huisvuil ophalen is gehalveerd, maar daar is geen financiële tegemoetkoming voor gedaan. Dat zou niet kunnen omdat het door een extern bedrijf gedaan werd, maar tot nu toe haalt de gemeente nog steeds het huisvuil op

Gerrit en Laura Bergman

Gemeente geeft betrokken adequate reactie. Dorpsplatform krijgt afschrift.

Reactie gemeente (graag kort en bondig):

 

8

Verkeerssnelheid Hoofdweg

Nico Heikamp,

G. Beukers

Politie wordt verzocht regelmatig snelheidscontroles te houden. Niet van kastje naar de muur! Na één jaar evaluatie opmaken

van controles en resultaten hieruit.

Reactie gemeente (graag kort en bondig):

 

9

Hoofdweg is smaller geworden, levert problemen op, spiegels worden afgereden. Door middel van bord aangeven dat Hoofdweg smaller wordt

G. Beukers

Suggestie van bewoner opvolgen, bezien welke signalering nog meer mogelijk is.

Reactie gemeente (graag kort en bondig):

 

10

Parkeren Hoofdweg. Regelmatig op stoepen geparkeerd. Parkeerplaatsen die er zijn worden onvoldoende benut.

G. Beukers

Adequaat antwoord geven op klacht. Wat mag er wel en wat niet en hoe wordt gehandhaafd wat niet mag?

Reactie gemeente (graag kort en bondig):

 

11

Inrichting ruimte tussen supermarkt en Molenweg

Piet Bremmer

De ruimte wordt op korte termijn ingevuld, bankjes worden geplaatst. De molenweg wordt pas in 2005 gereconstrueerd. Werkzaamheden kunnen gemakkelijk losgezien worden.

Reactie gemeente (graag kort en bondig):

 

12

Parkeren vrachtwagens langs de Middenweg, ondanks verbod begin dit jaar

Rob Mostaard

Zie agenda. Wel politie laten optreden als verkeersveiligheid in het geding is.

Reactie gemeente (graag kort en bondig):

 

13

Brievenbus Hoofdweg

Habben Jansen

Gemeente vraagt TPG om e.e.a. in orde te maken. Dorpsplatform wordt op de hoogte gehouden van voortgang.

Reactie gemeente (graag kort en bondig):

 

14

Snelheid Molengweg is te hoog, drempel er hoogte van Speeltuin

C. van Rijswijk, Molenweg

Onderzoeken of fysieke maatregel mogelijk is. Antwoord aan Dorpsplatform.

Reactie gemeente (graag kort en bondig):

 

15

Bij pad naast de Waldhoorn ontbreken tegels (in de sloot gegooid), ook bij bruggetje van de brandgang achter de Berkenlaan. Verzakte tegels in Berkenlaan en Populierenlaan.

J. Jut, Eikenlaan 5

Betreffende klachten op korte termijn oplossen en betrokkene laten dit laten weten. Dorpsplatform op de hoogte houden voortgang (wanneer werkzaamheden worden en zijn verricht).

Reactie gemeente (graag kort en bondig):

 

16

Overtollig groen Berkenlaan 24 voor en achter de brug

J. Jut, Eikenlaan 5

Reactie gemeente (graag kort en bondig):

 

17

Wegversmalling aan begin bebouwde kom. Aangeven wie voorrang heeft. Verkeer vanuit Dorp voorrang geven, zodat andere verkeer afgeremd wordt

Karin Beukers

Uitvoeren conform suggestie.

Reactie gemeente (graag kort en bondig):

 

18

Brandgang tussen Populierenlaan en W. Alexanderstraat, in het bijzonder achter W. Alexanderstraat 25 t/m 37 ophogen (CD met foto’s is beschikbaar en wordt aan gemeente overhandigd tijdens schouw.

R. de Vries,

W.Alexanderstraat

Betrokkene wordt adequaat antwoord gegeven. Dorpsplatform kopie antwoord gegeven

Reactie gemeente (graag kort en bondig):

 

19

Trottoir doortrekken van hoek Milandweg/Hoofdweg richting oude kern, dit levert nu gevaar op voor folderaars, krantenbezorgers e.d.

Dhr. Heemskerk, tijdens vergadering 26 mei jl.

Adequaat naar Dorpsplatform Zegveld reageren en bezien of dit alsnog gerealiseerd kan worden.

Reactie gemeente (graag kort en bondig):

 

20

-          Vanaf Hoofdweg 145 naar Lijsterbeslaan looptde stoep af naar het fietspad waardoor je constant aan de rolstoel moet trekken, daarna bij kruising Milandweg-Molenweg konden wij nergens de stoep af. Bij Nieuwstraat moesten wij de stoep af en moesten over kruising lopen.

-          Vroegere fietspad over Molenweg langs fam. Stoof loopt over in stoep.

-          Ter hoogte van Hoofdweg 171 staat geen beplanting tussen weg en fietspad. Auto’s rijden daar meestal erg hard. Als er dan een tegenligger aankomt, word je als fietser eigenlijk de weg opgeduwd.

-          De brievenbus bij de bakker. Komt die nog terug?

Mw. Gerdi van Elk, 691212

Onderzoeken en via dit overzicht reactie geven.

Reactie gemeente (graag kort en bondig):

 

21

Plaats glasbak centrum. Dorpsplatform wilde deze graag weer naast de Rabobank, gemeente wil dit bij kiosk.

Tijdens vergadering van   26 mei jl. aan de orde geweest

Aangeven of het mogelijk is de glasbak alsnog bij de Rabobank te zetten en zo niet gemotiveerd aangeven waarom niet.

Reactie gemeente (graag kort en bondig):

 

22

Oversteek Milandweg, nabij Tennisbaan. Er wordt daar zéér hard gereden. Geconstateerd is dat dit voor overstekende fietsers en voetgangers gevaar oplevert. Voorstel is om afdoende verkeersremmende maatregelen te treffen die het verkeer daadwerkelijk dwingen langzamer te rijden.

Telefonisch ingebracht door mw. De Coe van de Broeksloot

 

Reactie gemeente (graag kort en bondig):