Lijst van ingekomen en verzonden brieven e.d. voor de vergadering van 24 mei 2004

Datum Brief van/aan Onderwerp Actie
10 feb Van SWW Mail over woonruimteverdeling Onderwerp op agenda plaatsen
Mrt 2004 Van Belangenvereniging Binnenstad Uitnodiging deelname binnenstaddebet Geen
Mrt Van Wijkplatform Bloemen- en bomenkwartier Uitnodiging aan bewoners inzake bijeenkomst woningen Singel Geen
2 mrt Aan gemeente Nieuwkoop Bezwaar tegen locatie bezoekerscentrum Op agenda plaatsen
3 mrt Van gemeente Nieuwkoop Ontvangstbevestiging brief 2 mrt Geen
30 mrt Van dhr. Jan van der Wind Oudejaarsnachtviering Op agenda plaatsen
30 mrt Van provincie Utrecht Ontvangstbevestiging bedenkingen Dorpsplatform Geen
4 mrt Van Wijkplatform Schilderskwartier Uitnodiging wijkplatform 17 mrt Geen
5 mrt Van Inwonersbelangen Verdwijnen politiesurveillanten Geen
9 mrt Van KNA Brief aan gemeente Woerden inzake papierinzameling Afwachten ontwikkelingen, adhesie betuigen
11 mrt Van gemeente Woerden Toezending stukken revitalisering wijkbeheer Op agenda plaatsen
15 mrt Van gemeente Woerden Verdeling wijkwethouders Geen
15 mrt Van gemeente Nieuwkoop Antwoord op brief van 2 mrt Op agenda plaatsen
17 mrt Van gemeente Woerden Toezending verslag bijeenkomst 3 mrt reconstructie Boschsloot Geen
19 mrt Van Jacqueline Basketbalplannen Op agenda plaatsen
25 mrt Aan Mathijs Kemp Skeetpark Geen
30 mrt Van Wijkplatform Bloemen- en bomenkwartier Brief aan gemeente inzake communicatie Geen
31 mrt Bewoners Dahliastraat Woerden Parkeren in de Dahliastraat Geen
April Van Wijkplatform Staatsliedenkwartier Verslag 5 april Geen
April Van wijkplatform Bloemen- en Bomenbuurt Verslag 15 april 2004 Geen
5 april Van platform Duurzaam Wonen Verzoek toezending stukken Is inmiddels op verzendlijst geplaatst
13 april Van Steunpunt Vrijwilligerswerk Arbo & vrijwilligers Geen
15 april Van gemeente Woerden Oversteek Siveo Op agenda zetten
22 april Van KNA Verslag overleg met gemeente inzake papierinzameling Afwachten ontwikkelingen
22 april Van gemeente Woerden Ziensswijzerapportage herinchting Boschsloot Op agenda plaatsen
29 april Aan gemeente Woerden Verzending verslag overleg DB met wethouder Strik Betrekken bij punt over revitalisering (zie boven)
3 mei Aan gemeente Nieuwkoop Bezoekerscentrum Op agenda zetten
  Van Wijkplatform Bloemen- en bomenkwartier Appartementen Singel Geen
  Van Wijkplatform Staatsliedenkwartier Notulen 1 mrt Geen

Alleen brieven met nieuwswaarde worden opgenomen.